Stavke sa menija

Органи јавног предузећа

- Надзорни одбор, који чини 3 члана:

    - Милошевић Слободан – председник Надзорног одбора
    - Лендак Ференц – члан Надзорног одбора
    - Мештер Миодраг – члан Надзорног одбора
 
Милошевић Слободан – рођен 12.11.1966. у месту Шумећани, општина Иванић град, Република Хрватска.
1985. године стекао звање Аналитичар живежних намирница у Прехрамбено-пољопривредном образовном центру у Загребу.
04.10.1988. године стекао диплому инжињера прехрамбене технологије смера аналитика прехрамбених производа на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу.
   09.07.1992. године стекао диплому Дипломирани инжињер прехрамбене технологије, смера Нутриционизам на Прехрамбено-биотехнолошком факултету у Загребу. По Болоњској декларацији сада поседује звање Магистра  нутриоционизма.
  
Лендак Ференц – рођен 1959. године у Крушчићу. Ожењен, отац једног детета.
Основну школу похађао у Крушчићу и у Кули. По завршетку основне школе, друштвено-језички смер гимназије завршава у Србобрану 1977. године, а потом Педагошку академију у Суботици.
2001. године стиче диплому Професора разредне наставе на Учитељском факултету у Сомбору.
Радни век започео 1982. године у ОШ „Иса Бајић“ у Кули. Тренутно обавља послове директора у ОШ „20. октобар“ у  Сивцу.
 
Мештер Миодраг – рођен 29.10.1959. године. Дипломирао на Правном  факултету у Београду 1998. године, ВСС-дипломирани правник VII1 степен стручне спреме. Запослен у ЈКП „Комуналац“ Кула. Главне активности и одговорности: нормирање, принудна наплата, радни односи, јавне набавке и др..
 
 
Директор: Миљанић Дамјан
 
Миљанић Дамјан – рођен 17.08.1972. године у Врбасу. Завршио ОШ „Петефи бригада“ у Кули. У радном односу већ 12 година. Ожењен, отац двоје деце.
Звање дипломираног инжињера електротехнике, смер: рачунарство и телекомуникације стекао на Факултету техничких наука у Новом Саду. 
Звање дипломираног економисте, стекао на Факултету за услужни бизнис ЕДУКОНС у Новом Саду.
Мастер на академским студијама стекао на универзитету ЕДУКОНС у Новом Саду.

Сертификати:
Сертификат за енергетску ефикасност и оптимизацију грађевинских објеката - ТÜV serifikat
Сертификат стручњака за управљање отпадом.

 

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com