Stavke sa menija

Квалификациона структура запослених

У радном односу на неодређено време 76 запослених од тога по стручној спреми :

 

ВСС 9
ВШС 3
ВКВ 3

ССС

24
КВ 21
ПК 1
НК 15
УКУПНО 76

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com