Komunalac Kula 1

 Javno komunalno preduzeće

Komunalac Kula 5

B Metis includes 8 color variation,

large typography library and a flexible content presentation.

19

јун
Комуналне информације – 19.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Окресивање грана и уређење зеленог појаса покрај путева.

16

јун
Комуналне информације – 16.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Одржавање и поправка вертикалне сигнализације у Кули и Црвенки.

15

јун
Комуналне информације – 15.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Радови на уличној јавној расвети у насељеним местима: Кула и Сивац.
- Редовне активности.

14

јун
Комуналне информације – 14.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Редовне активности.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com