Komunalac Kula 1

 Javno komunalno preduzeće

Komunalac Kula 5

B Metis includes 8 color variation,

large typography library and a flexible content presentation.

23

јун
Комуналне информације – 23.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“
- Наставак радова уређења и сечења растиња покрај Дома Здравља у Кули.
- Радови на орманима уличне јавне расвете у Кули.

22

јун
Комуналне информације – 22.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Наставак радова уређења и сечења растиња покрај Дома Здравља у Кули.

- Радови на орманима уличне јавне расвете у Црвенки.

21

јун
Комуналне информације – 21.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Наставак радова уређења и сечења растиња покрај путева и грађевинских објеката.

- Ситне интервенције на јавној уличној расвети и радови на орманима у Кули.

20

јун
Комуналне информације – 20.06.2017.

komunalac kula1. Радна јединица „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

- Уређење и сечење растиња покрај путева и грађевинских објеката.

- Радови на уличној јавној расвети у Црвенки.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com